Podstawa prawna działalności

  • Uchwała Rady Miasta Krosna nr XII/505/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia wkładu niepieniężnego – aportu w postaci lokalu użytkowego tytułem objęcia udziałów.
  • Akt Notarialny repertorium A nr 359/2005 z dnia 18 styczna 2005 r. – umowa spółki.
  • Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych /Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm/.

Opublikował: Bogusław Kogut
Publikacja dnia: 03.12.2021, 13:45
Dokument oglądany razy: 1 880
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 03.12.2021