bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie Ofertowe Sprzątanie IPK

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie w 2021 roku, usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni biurowych oraz otoczenia budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno przy ulicy Żwirki i Wigury nr działek 273/22, 273/28, 273/30.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oferta

Projekt umowy

Zarząd Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o.

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w 2021 roku, usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni biurowych oraz otoczenia budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno przy ulicy Żwirki i Wigury nr działek 273/22, 273/28, 273/30.
w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 04/IPK/2021

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Praxima KRAKPOL Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. Dworcowa 2

Cena ofertowa:
Część I - 3 690,00 zł netto / 4 538,00 zł brutto
(słownie zł: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt 00/100 netto / cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem 00/100 brutto)

Część II - 3 280,00 zł netto / 4 034,40 zł brutto
(słownie zł: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt 00/100 netto / cztery tysiące trzydzieści cztery 00/100 brutto)

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 23.04.2021
Dokument oglądany razy: 359