bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie Ofertowe: Strona Internetowa IPK

Zapraszamy do składania ofert na: Zaprojektowanie oraz wykonanie strony internetowej dla nowo powstającego Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno.

Materiały do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta
Projekt umowy

Zarząd Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o.

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie oraz wykonanie strony internetowej dla nowo powstającego Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno.

w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.


Zapytanie ofertowe nr 03/IPK/2021 z dnia 2021.04.06

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Usługi Informatyczne Paweł Król
ul. Tatrzańska 19, 25-564 Kielce

Cena ofertowa: 1 770,00 zł netto / 1 770,00 zł brutto
(słownie zł: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt 00/100 netto / jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt 00/100 brutto)

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 23.04.2021
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 06.04.2021
Dokument oglądany razy: 603