bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe: System Identyfikacji Wizualnej IPK

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej w której skład wchodzi opracowanie księgi logowej w wersji elektronicznej i papierowej dla Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno


Materiały do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta
Projekt umowy

Logo

Zarząd Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o.

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej w której skład wchodzi opracowanie księgi logowej w wersji elektronicznej i papierowej dla Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno

w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.


Zapytanie ofertowe nr 02/IPK/2021 z dnia 2021.04.06

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Mymikromarketing Katarzyna Włodarczyk
ul. Parkowa 7/2, 55-114 Wysoki Kościół


Cena ofertowa: 1 500,00 zł netto / 1 845,00 zł brutto
(słownie zł: jeden tysiąc pięćset 00/100 netto / jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć 00/100 brutto)

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 23.04.2021
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 06.04.2021
Dokument oglądany razy: 451