bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa części budynku produkcyjno - magazynowego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lipiec 2017r. upłyną termin składania ofert w postepowaniu pn. „Przebudowa części budynku produkcyjno – magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego”
Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 246 000 zł brutto.
Do upływu tego terminu do siedziby Zamawiającego wpłynęło 2 oferty, które zostały złożone przez następujących wykonawców:
1. ZWIR Sp. z o.o. S.K.A. 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8,
2. ŁUC – DOM Przemysław Szybka, Wróblik Królewski, ul. Świerkowa 15, 38-483 Wróblik
Zestawienie ofert:

L.P. Wykonawca Cena Brutto Gwarancja Wyskokość kar umownych Termin wykonania
1 ZWIR Sp. z o.o. S.K.A. 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, 311934,61zł 3 lata 0,02% 2017-10-15
2 ŁUC – DOM Przemysław Szybka, Wróblik Królewski, ul. Świerkowa 15, 38-483 Wróblik 284880,42zł 5 lat 0,10% 2017-10-15

Protokół komisji przetargowej z sesji otwarcia ofert

Krosno, 2017-07-25 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: "Przebudowa części budynku produkcyjno - magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego".
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data umieszczenia ogłoszenia: 2017-06-27

Materiały do pobrania:

SIWZ

Załączniki do SIWZ nr. 1 do 5

Dokumentacja projektowo techniczna - załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiary robót wraz z kosztorysami nakładczymi - załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZOpublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 25.07.2017
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 27.06.2017
Dokument oglądany razy: 3 343