bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dane podstawowe

Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie
38-400 Krosno, ul, Żwirki i Wigury 6c
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000228204
kapitał zakładowy 1 962 500,00 zł
Regon: 180013371
NIP: 6842387965
tel/fax: 13 436 21 06
http://www.krintech.pl
e-mail: biuro@krintech.pl

Konto Bankowe: Bank PBS o/Krosno, nr: 75 8642 1083 2002 8320 5068 0001


Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna i Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Spółka, której firma brzmi Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym Rep. A nr 359/2005 18 stycznia 2005 roku przez Gminę Krosno i Podkarpacką Izbę Gospodarczą. W dniu 8 lutego 2005 postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Spółka została wpisana do KRS pod nr 0000228204. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 962 500,00 zł. Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. działa na zasadach non-profit. Na mocy umowy z dnia 23 lutego 2005r. zawartej pomiędzy Gmina Krosno i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o., oraz porozumienia z dnia 23 lutego 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Krosno, Podkarpacką Izba Gospodarczą i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o. przejęła ona od 1 marca 2005 zarządzanie obiektem Inkubatora Przedsiębiorczości.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 04.02.2016
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 27.03.2013
Dokument oglądany razy: 12 172