bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Termomodernizacja S-03-14

 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: „Przebudowa oraz docieplenie (termomodernizacja ) elewacji i dachu budynku produkcyjno – magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego” w budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data umieszczenia ogłoszenia: 2014-10-18

Materiały do pobrania:

1. SWIZ

2. Wzór umowy – Załącznik Nr 1

3. Załączniki 2 do 6, oferta, wykaz osób, wykaz wiedzy i doświadczenia, zobowiązania podmiotu trzeciego.

4. Przedmiary robót z kosztorysami nakładczymi w formatach PFF oraz ZUZ – 3 kpl

5. Projekt budowlany


6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 kpl

Treść zapytań oraz wyjaśnienia SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 listopada 2014r. upłynął termin składania ofert
w postępowaniu pn. „Przebudowa oraz docieplenie (termomodernizacja ) elewacji i dachu budynku produkcyjno – magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego”

Do upływu tego terminu do siedziby Zamawiającego wpłynęło 4 ofert, które zostały złożone przez następujących wykonawców:
1) ZWRI sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;
2) Konsorcjum firm: Zakład Produkcyjno – Remontowo – Usługowo – Handlowy „MONTER”
Adam Rozenbajgier, Żarnowiec 151, 38-460 Jedlicze oraz Usługi Remontowo - Budpwlane DOMPER 2 Alicja Pernal , Cergowa 169, 38-450 Dukla;
3) Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. , ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno;
4) Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „KROSPOL” sp. j. Jan Lepak, Stanisław Stachura,
ul. Składowa 9d, 38-400 Krosno
5) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAT-BUD” s.c. A.W.Cz. Korbecki, ul. Dworska 25,
38-430 Miejsce Piastowe;

Ceny ofert:
1) 1 492 797,50 zł
2) 1 202 589,33 zł
3) 1 147 857,55 zł
4) 1 033 645,63 zł
5) 1 173 394,17 zł

Po dokonaniu oceny ofert pod względem formalno – prawnym i merytorycznym i wyjaśnieniu przez wykonawców wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ich ofert stwierdzono, że wszystkie oferty są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , a wykonawcy wykazali spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

Biorąc pod uwagę kryterium określone przez Zamawiającego w SIWZ: najniższa cena - 100% , realizacja przedmiotowego zadania powierzona zostanie Przedsiębiorstwu Budowlano – Usługowemu „KROSPOL” sp. j. Jan Lepak, Stanisław Stachura, ul. Składowa 9d, 38-400 Krosno, które przedstawiło ofertę najkorzystniejszą cenowo.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 15.12.2014
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 6 326