bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Termomodernizacja dachu hali przemysłowej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: "Termomodernizacja dachu hali przemysłowej" w budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data umieszczenia ogłoszenia: 2013-09-02

Materiały do pobrania:

SIWZ - Termomodernizacja dachu hali przemysłowej

Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta przetagowa

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiar robót

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz sprzętu

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz wykonywanych robót

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Termomodernizacja dachu hali produkcyjnej Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o. z dnia 02-09-2013 nr. S-02-13 została wybrana oferta nr. P.N.-T.D. – S2 -02 złożona przez firmę:


P.W. „HAT-BUD” s.c. A.W.CZ. Korbecki
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Dworska 25

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza – najniższa cena.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1 „RENO – DACH” Prync s.j. 38-401 Krosno, ul. Zręcińska 10, liczba pkt. 69
2 P.W. „HAT-BUD” s.c. A.W.Cz. Korbecki, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 25, liczba pkt. 100
3 „BUD – MAL” 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4/406, liczba pkt. 72
4 ZWIR Sp. zo.o. S.K.A. 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, liczba pkt. 75Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 26.09.2013
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 02.09.2013
Dokument oglądany razy: 6 311